photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


JM Rektor powołał dyrektorów Instytutów na kadencję 2021-2024

wtorek 5.01.2021

wreczenie_nominacji_dyrektorom_instytutów_04_01_2021-27-620x500oW dniu 4 stycznia 2021 r. Rektor SGGW prof. dr hab. Michał Zasada wręczył powołania do pełnienia funkcji dyrektora instytutu w kadencji 2021-2024. Zgodnie ze Statutem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie kandydaci na dyrektorów zostali wcześniej pozytywnie zaopiniowani przez Senat Akademicki. Na nową kadencję powołani zostali również kierownicy: Centrum Wodnego SGGW, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych oraz Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. W  kadencji 2021-2024 funkcję dyrektora Centrum Wodnego SGGW pełnić będzie nadal dr hab. inż. Wojciech Sas, prof. SGGW. Kierownikiem Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych będzie mgr Ewa Sikorska, a kierownikiem Studium Wychowania Fizycznego i Sportu – mgr Dariusz Rycaj.

 

 

Dyrektorzy Instytutów SGGW w kadencji 2021-2024 r.

Instytut Rolnictwa dr hab. Łukasz Uzarowicz
Instytut Biologii    prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
Instytut Medycyny Weterynaryjnej prof. dr hab. Marcin Bańbura
Instytut Nauk Leśnych dr hab. Roman Wójcik
Instytut Nauk Ogrodniczych dr hab. Dariusz Wrona, prof. SGGW
Instytut Inżynierii Lądowej prof. dr hab. inż. Eugeniusz Koda
Instytut Inżynierii Środowiska prof. dr hab. inż.  Janusz Kubrak
Instytut Nauk o Zwierzętach dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW
Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa dr hab. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW
Instytut Ekonomii i Finansów dr hab. Mariusz Maciejczak, prof. SGGW
Instytut Zarządzania prof. dr hab. Joanna Paliszkiewicz
Instytut Nauk o Żywności prof. dr hab. Mirosław Słowiński
Instytut Nauk o Żywieniu Człowieka prof. dr hab. Krystyna Gutkowska
Instytut Inżynierii Mechanicznej dr hab. Tomasz Nurek, prof. SGGW
Instytut Nauk Socjologicznych i Pedagogiki dr hab. Joanna Wyleżałek, prof. SGGW
Instytut Informatyki Technicznej dr hab. Ryszard Kozera, prof. SGGW

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie