photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firmy Gobarto i Jotafan

czwartek 17.12.2020

14.12.W dniu 14 grudnia 2020r. gościliśmy na zajęciach (on-line) z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia na kierunku zootechnika Pana dr Pawła Spyrka z firmy Gobarto. Nasz Gość omówił ważne zagadnienie kulawizn w stadach loch i loszek remontowych, podał przyczyny ich występowania, zasadność prowadzenia monitoringu stada pod kątem występowania kulawizn. Zaznaczył, że są one przyczyną brakowania aż do 45% loch w stadach wielkotowarowych, co pociąga za sobą ogromne koszty. Pan dr Spyrka przedstawił metody wspomagające zootechników i lekarzy weterynarii w postawieniu właściwej diagnozy co do przyczyn kulawizn (oglądanie, obmacywanie, tomografia komputerowa, termowizja). Na koniec zajęć, sami studenci, na podstawie pokazywanych zdjęć kończyn świń z różnymi deformacjami i zmianami w obrębie racic, proponowali rozwiązanie dotyczące leczenia loch, ewentualnej korekcji racic, pozostawieniu w stadzie lub brakowaniu.

Tego samego dnia gościliśmy na Wydziale na zajęciach (on-line) z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawiciela firmy Jotafan Pana Dyrektora i właściciela Andrzeja Zagórskiego. Pan Andrzej Zagórski zapoznał studentów z ofertą firmy, w tym m. in. systemem automatycznego ważenia drobiu podczas odchowu oraz omówił dokładnie rolę sterowników mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich (kurniki i chlewnia z wentylacją grawitacyjną). W trakcie trwania wykładu Pan Dyrektor wykorzystał filmy z wywiadami nagrane u przedstawicieli praktyki celem zobrazowania problemów, na jakie napotykają producenci trzody chlewnej oraz możliwości ich rozwiązań. Omówiono również problematykę związaną ze stężeniem szkodliwych gazów w budynkach inwentarskich. Na zakończenie wykładu Pan Andrzej przedstawił wersję aplikacji mobilnej skierowanej do producentów, która ułatwia zarzadzanie stadem. Celem skupienia uwagi studentów w trakcie zajęć Pan Dyrektor przygotował konkurs dla najuważniejszych słuchaczy i wylosował trzy osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania związane z systemem ostrzegania i kontroli gazów w obiekcie. Do osób nagrodzonych należą:

Pani Zuzanna Russyan
Pani Karolina Gąsior
Pani Karolina Majchrzak

Składamy serdeczne podziękowania Pani Andrzejowi Zagórskiemu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą ze studentami Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie