photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – zapraszamy na studia!

piątek 7.08.2020

IMG_2809Studiując u nas zdobędziesz wiedzę z zakresu hodowli i żywienia różnych gatunków zwierząt gospodarskich z zachowaniem ich zdrowia i dobrostanu oraz produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. Oprócz tego zdobędziesz kwalifikacje rolnicze i będziesz mógł prowadzić działalność rolniczą!

W programie studiów m.in.: chemia, biochemia, zoologia, anatomia i fizjologia zwierząt, genetyka i metody doskonalenia zwierząt, hodowla zwierząt, biologia rozrodu, żywienie i paszoznawstwo, higiena, dobrostan zwierząt, towaroznawstwo produktów pochodzenia zwierzęcego, podstawy ekonomii i marketingu, organizacja produkcji zwierzęcej.

Zootechnika to kierunek obejmujący zagadnienia dotyczące hodowli i chowu zwierząt gospodarskich, uprawy roślin i produkcji pasz oraz oceny produktów pochodzenia zwierzęcego.

Co po studiach inżynierskich (I stopnia)? Zapraszamy oczywiście na 3. semestralne studia magisterskie (II stopnia).

Perspektywy zawodowe:

  • prowadzenie produkcji zwierzęcej,
  • kierowanie hodowlą na różnych szczeblach organizacyjnych,
  • organizację zaplecza surowcowego przemysłu rolno-spożywczego,
  • firmy paszowe i inne, prowadzące obrót środkami do produkcji zwierzęcej i obrót produktami rolniczymi,
  • instytucje zajmujące się ochroną zwierząt i środowiska,
  • instytucje finansowej obsługi rolnictwa,
  • doradztwo rolnicze,
  • placówki naukowo-badawcze.

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie