photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej

wtorek 14.07.2020

JasińskiW dniu 13 lipca 2020r. odbyło się uroczyste otwarcie nowego budynku Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa imienia Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego i odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Pamiątkowa tablica jest godną formą uhonorowania działalności Pana Prof. dr hab. Zygmunta Jasińskiego na rzecz Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, Instytutu Nauk o Zwierzętach i całej Uczelni oraz Jego licznych zasług. Pan Profesor był niekwestionowanym autorytetem z zakresu pszczelnictwa, wybitnym naukowcem, specjalistą w dziedzinie biologii rozrodu pszczół, cenionym pedagogiem i wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej, zasłużonym, wieloletnim pracownikiem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w latach 1996-2009 pełnił funkcję kierownika Pracowni Pszczelnictwa. Licznych gości, w tym członków Senatu SGGW, nauczycieli akademickich i pracowników Instytutu Nauk o Zwierzętach, budowniczych przybyłych na uroczystość przywitała Pani Prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – Dyrektor Instytutu Nauk o Zwierzętach SGGW, która przedstawiła sylwetkę Profesora Zygmunta Jasińskiego i jego dorobek naukowy oraz przywołała wspomnienia z Nim związane. Głos zabrał również Rektor SGGW Prof. dr hab. Wiesław Bielawski, który opisał Profesora Zygmunta Jasińskiego jako wyjątkowego człowieka, szlachetnego, otwartego na innych, szczerego, życzliwego, zwłaszcza dla młodych ludzi, pełnego pasji pszczelarskiej i łowieckiej. Pani dr hab. Beata Madras-Majewska, prof. SGGW – kierownik Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa INZ SGGW podkreśliła, że nowy budynek będzie dobrze służył przez długie lata i wpłynie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Praca w nowych standardach pozwoli rozszerzyć badania naukowe z zakresu pszczelnictwa, co umożliwi uczelni dalszy rozwój i realizację nowych zadań. Nowy budynek Samodzielnej Pracowni Pszczelnictwa, w którym swoją siedzibę będzie miało także Międzywydziałowe Koło Aves – to doskonała baza do pracy dydaktycznej i naukowej. Pracownicy, studenci, doktoranci, dyplomanci oraz praktykanci będą mieli możliwość pracy i nauki w komfortowych warunkach, co ułatwi zdobywanie wiedzy. Na zdjęciach upamiętniono odsłonięcie tablicy i zwiedzanie budynku przez gości uczestniczących w uroczystości.

budynek zdjęcie 1 budynek zdjęcie 3

 

budynek zdjęcie 2 budynek zdjęcie 4

Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie