photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Komunikat Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

środa 10.06.2020
raktoratSzanowni Państwo, Członkowie Społeczności Akademickiej, Członkowie Kolegium Elektorów.

W dniach 8-10 czerwca br. odbywały się wybory kandydatów do Kolegium Elektorów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Uczelniana Komisja Wyborcza wyraża podziękowanie Członkom Społeczności Akademickiej za aktywny udział w tych wyborach, a Przewodniczącym, Sekretarzom i Członkom poszczególnych Podkomisji Wyborczych oraz Pracownikom Administracji Uczelni, w tym szczególnie osobom biorącym bezpośredni udział w czynnościach wyborczych i organizacyjnych w trybie stacjonarnym oraz Pracownikom Centrum Informatycznego za sprawne przeprowadzenie wyborów.

Równocześnie Uczelniana Komisja Wyborcza składa gratulacje wszystkim wybranym Członkom Kolegium Elektorów na kadencję 2020 – 2024. Skład Kolegium Elektorów podano w załączniku: Elektorzy

Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że w dniu 16 czerwca br. (wtorek) w godz. 9-11 odbywać się będzie wstępne zgłaszanie kandydatów na Rektora przez Członków Kolegium Elektorów w trybie elektronicznym na platformie eHMS oraz przez Radę Uczelni. Zasady przebiegu tego etapu procesu wyborczego zostaną przekazane Członkom Kolegium Elektorów drogą elektroniczną. Wybory Rektora, zgodnie z obowiązującym terminarzem wyborczym, odbędą się 30 czerwca br. w trybie głosowania elektronicznego na platformie eHMS.

O kolejnych etapach procesu wyborczego Uczelniana Komisja Wyborcza poinformuje stosownym komunikatem.

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący
Uczelnianej Komisji Wyborczej

Prof. dr hab. Henryk Runowski


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie