photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


WYNIKI WYBORÓW DO UCZELNIANEGO KOLEGIUM ELEKTORÓW

niedziela 7.06.2020

logoWNZ

Szanowni Państwo, wybór elektorów spośród pracowników będących nauczycielami akademickimi INZ odbędzie się w dniu 8 czerwca 2020r. (poniedziałek) w systemie e-HMS:

godzina 14.00 -14.30 – II głosowanie w grupie pozostałych nauczycieli akademickich

Poniżej instrukcja głosowania przez e-HMS: Instrukcja głosowania_wybór elektorów

W grupie nauczycieli akademickich profesorów i profesorów SGGW jest 6 mandatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów i 6 kandydatów na elektorów: 

 

dr hab. Marcin Gołębiewski, prof. SGGW 18 głosów/20 oddanych

dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW      16 głosów/20 oddanych

dr hab. Monika Michalczuk, prof. SGGW   17 głosów/20 oddanych

prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka     18 głosów/20 oddanych

dr hab. Ewa Skibniewska, prof. SGGW    18 głosów/20 oddanych

dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW       18 głosów/20 oddanych

 

W grupie pozostałych nauczycieli akademickich są 3 mandaty do Uczelnianego Kolegium Elektorów i 5 kandydatów na elektorów:

 

dr Agnieszka Boruta,    34 głosy/42 oddane

dr Beata Grzegrzółka,    13 głosów/42 oddane

dr Krzysztof Klimaszewski,   19 głosów/42 oddane

dr hab. Andrzej Łozicki      30 głosów/42 oddane

dr Jerzy Śliwiński      21 głosów/42 oddane

 Będzie II tura wyborów, o 1 mandat między dr K. Klimaszewskim a dr J. Śliwińskim, godz. 14,00-14,30

W II turze wygrał Pan dr Jerzy Śliwiński otrzymując 26 głosów/41 oddanych; Pan dr Krzysztof Klimaszewski otrzymał 15 głosów/41 oddanych.

 Aby kandydat został wybrany na elektora, musi uzyskać więcej niż połowę ważnie oddanych głosów!!!

 

 WYBÓR ELEKTORÓW I CZŁONKÓW SENATU SPOŚRÓD PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI:

8 czerwca 2020r. (poniedziałek) 

głosują pracownicy m. in. z RZD Wilanów-Obory i RZD Żelazna

głosowanie odbędzie się w Auli Kryształowej, w wydzielonych 5 stanowiskach, w godzinach: 9.00 – 15.00.

Podziału osób uprawnionych do głosowania według alfabetu dokonuje Komisja Wyborcza i informuje osobę uprawnioną o godzinie głosowania poprzez przesłanie na indywidualny adres poczty elektronicznej w domenie SGGW lub poprzez Kierownika odpowiedniej jednostki.

9 czerwca 2020r. (wtorek)

głosują pracownicy m.in. zatrudnieni w Instytutach, na Wydziałach

głosowanie odbędzie się w Auli Kryształowej, w wydzielonych 5 stanowiskach, w godzinach: 9.00 – 15.00.

Podziału osób uprawnionych do głosowania według alfabetu dokonuje Komisja Wyborcza i informuje osobę uprawnioną o godzinie głosowania poprzez przesłanie na indywidualny adres poczty elektronicznej w domenie SGGW lub poprzez Kierownika odpowiedniej jednostki.

10 czerwca 2020r. (środa)

w przypadku, gdy pierwsza tura wyborów nie wyłoni wymaganej liczby elektorów oraz członków Senatu, w godzinach 9.00-11.00 odbędą się wybory spośród grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi m.in. z RZD Wilanów Obory i RZD Żelazna; w godz. 12.00-14.00 odbędą się wybory spośród grypy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi m.in. z Instytutów i Wydziałów. Zasady głosowania będą takie same jak w pierwszej turze.

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie