photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Święto Wydziału odwołane

czwartek 4.06.2020

zwierzakiPlanowane na 7 czerwca 2020r. święto Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt zostaje odwołane z powodu pandemii Covid-19. W dniu 9 grudnia 2019r. po raz pierwszy obchodziliśmy święto naszego Wydziału. Patronem święta była Pani Profesor dr hab. Maria Joanna Radomska – Rektor SGGW (1981-1987). W dniu 7 czerwca chcieliśmy uczcić pamięć Pana Profesora dr hab. Henryka Jasiorowskiego, który urodził się właśnie 7 czerwca 1926r. w Grójcu. Był specjalistą z zakresu genetyki i hodowli bydła, wybitnym uczonym i dydaktykiem, pasjonatem i hodowcą bydła. W 1951r. ukończył studia na Wydziale Rolniczym SGGW z dyplomem magistra inżyniera nauk rolniczych w specjalizacji zootechnicznej. W latach 1952-1956 odbył studia doktoranckie w zakresie produkcji zwierzęcej, których uwieńczeniem było uzyskanie stopienia doktora. W 1961r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1978r. został mianowany profesorem zwyczajnym. Był Zastępcą Dyrektora IGiHZ PAN (1961-1969), Zastępcą Sekretarza Naukowego V Wydziału PAN (1969-1975), Dyrektorem Departamentu Produkcji Zwierzęcej i Weterynarii FAO w Rzymie (1975-1981; 1989-1990), Rektorem SGGW w Warszawie (1975-1983), Dyrektorem Instytutu Hodowli Bydła i Produkcji Mleka SGGW (1983-1989), w latach 1990-1996 pełnił obowiązki Zastępcy Dyrektora Generalnego FAO ds. Rolnictwa. W 1977r. otrzymał Doktorat Honoris Causa w Uniwersytecie Hohenheim w Niemczech, w 1990r. został Doktorem Honoris Causa Akademii Rolniczej w Lublinie, w 1996r. otrzymał Doktorat Honoris Causa SGGW. Opublikował wiele prac naukowych i popularyzujących szeroko rozumianą wiedzę rolniczą,  był promotorem 26 prac doktorskich. Profesor dr hab. Henryk Jasiorowski zmarł 16 sierpnia 2017r. Dzień 9 grudnia 2020r. będzie poświęcony pamięci Pana Profesora dr hab. Henryka Jasiorowskiego.

poniżej link do filmu – relacji z obchodów Święta WHBiOZ w dniu 9 grudnia 2019r.:

https://youtu.be/CeDWdqSW4tY


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie