photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Organizacja zajęć po 25 maja 2020 roku

czwartek 4.06.2020

żabki

Drodzy Studenci,

zapraszamy na zajęcia w/g ustalonego harmonogramu

Zootechnika

HIOZTID

Bioinżynieria zwierząt

Na zajęcia może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Nie mogą w nich uczestniczyć również osoby przebywające w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Osoby, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach, z wyżej wymienionych powodów, proszone są o zgłoszenie tego faktu na adres: maciej_kamaszewski@sggw.edu.pl

Każdy student powinien mieć maseczkę i przestrzegać dystansu społecznego,

Nieczynny jest bufet, proszę mieć ze sobą kanapki i napoje,

Każda sala po zajęciach jest wietrzona i dezynfekowana,

Studenci, którzy rozpoczynają zajęcia o godzinie 8.00, proszeni są o stawienie się przed salą o godzinie 8.00, a nie o 8.15 /jeżeli plan nie podaje inaczej/,

Na salę zajęć nie można wnosić torebek, plecaków, telefonów. Rzeczy te będą przechowywane w wyznaczonej przez prowadzącego zajęcia zamykanej sali,

Na zajęcia student wnosi tylko notatnik i długopis,

W budynku 23 w sali 6 będzie izolatorium,

Przy wejściu do budynku znajduje się płyn do dezynfekcji – dezynfekcja rąk OBOWIĄZKOWA

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie