photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i Ochrona Zwierząt Towarzyszących i Dzikich – studia I stopnia – niestacjonarne

sobota 14.03.2020

semestr I1Z_1Z_Dobrostan_zwierząt 1Z_1Z_Ergonomia 1Z-1Z_Anatomia zwierząt 1Z-1Z_Biologia ewolucyjna 1Z-1Z_Ekonomia 1Z-1Z_Ochrona własności intelektualnej 1Z-1Z_Prawodawstwo w zakresie przyrody 1Z-1Z_Propedeutyka hodowli zwierząt 1Z-1Z_Statystyka opisowa 1Z-1Z_Technologia informacyjna 1Z-1Z_Zoologia bezkręgowców

semestr II

semestr III1Z_3Z_Dobrostan_zwierząt 1Z_3Z_Fizjologia_zwierząt 1Z_3Z_Gady_i_płazy_hodowla_i_utrzymanie 1Z_3Z_1Z_3Z_Metabolomika_zwierząt 1Z_3Z_Statystyka_matematyczna 1Z_3Z_Zarządzanie_populacjami_zwierząt 1Z_3Z_Zoogeografia

semestr IV

semestr VKoń hodowla i użytkowanie Kot hodowla i utrzymanie Male ssaki Ochrona ekosystemow wodnych Organizacja hodowli otwartej i zamkniętej zwierząt dzikich Profilaktyka weterynaryjna Ptaki ozdobne

semestr VI

semestr VIIOrnitologia, Kynologia łowiecka Ochrona błonkoskrzydłych Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemyslowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Pracownia dyplomowa Seminarium Wspólna polityka rolna

semestr VIII

Przedmioty do wyboru1Z-1Z_Rośliny_paszowe Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Herpetologia Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie