photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – studia I stopnia

sobota 14.03.2020

Plan studiów Bioinżynieria zwierząt BW-1S_PLANY_2020_2021

semestr I –  1S_1Z_ Podstawy techniki,1S_1Z_Biologia komórki zwierzęcej, 1S_1Z_Chemia ogólna, 1S_1Z_Fizyka, 1S_1Z_Histologia i embriologia1S_1Z_Wstęp do biologii i bioinżynierii zwierząt użytkowych, 1S_1Z_Ochrona własności intelektualnej, 1S_1Z_Ergonomia, 1S_1Z_Zoologia ogólna

semestr II – 1S_2L_Anatomia_zwierząt, 1S_2L_Biofizyka_k, 1S_2L_Chemia organiczna, , 1S-2L_Ekonomia,  1S_2L_Genetyka zwierząt, 1S_2L_Podstawy nanobiotechnologii  1S_2L_Zwierzęta w kulturze i sztuce

semestr III -1S_3Z_Biochemia eksperymentalna , 1S_3Z_Biologia mikroorganizmów,

semestr IVBioinformatyka, Biomatematyka,Immunologia_k,Inżynieria_biomolekuł_4_kł, Inżynieria genetyczna, Podstawowa_praktyka_laboratoryjna, Podstawy nanobiotechnologii, Technologie_fermentacyjne

semestr Vbioetyka_5, hodowle in vitro_f5, metody instrumentalne_5, Podstawy przedsiębiorczości_5, projektowanie badań modelowych_5, toksykologia środowiska_5,

 

semestr VI -Alternatywne_metody_oceny_ksenobiotyków_f6 Bioinżynieria_pasz_i_żywności, Biotechniki_rozrodu_zwierząt_f6, Hodowle_in_vitro_6f, Inżynieria_gamet_i_zarodków_f6, Inżynieria_przeciwciał_monoklonalnych_f6, Parazytologia_molekularna_f6, Podstawy_patofizjologii_f6 ,Projektowanie_zwierząt_transgenicznych_f6, Seminarium_inżynierskie

semestr VIItechniki histologiczne w badaniach kręgowców,

 Przedmioty do wyboru

semestr 5 –

semestr 6 – Alternatywne metody oceny ksenobiotyków Białkowe regulatory ekspresji genów Bioinżynieryjne zagospodarowanie odpadów z produkcji zwierzęcej Bionika Bioocena produktów biotechnologicznych Cytogenetyka Genetyka populacji Immunogenetyka Inżynieria gamet i zarodków Inżynieria przeciwciał monoklonalnych Mikrobiologia kliniczna Nutriterapia Parazytologia molekularna Podstawy patofizjologii Projektowanie zwierząt transgenicznych Techniki bioindykacyjne Technologie produkcji zwierzęcej

semestr 7 –

Przedmioty humanistyczne –


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie