photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich – studia I stopnia

piątek 13.03.2020

Plan studiów dla kierunku hodowla i ochrona zwierząt towarzyszących i dzikich H-1S_PLANY 2020_2021

semestr semestr I-1S_1Z_Chemia, 1S_1Z_Ekonomia, 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej, 1S_1Z_Propedeutyka_hodowli_zwierząt, 1S_1Z_Technologia_informacyjna,

1S_1Z_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi, , 1S_1Z_Anatomia_zwierząt, 1S_1Z_Podstawy_ekologii, 1S_1Z_Zoologia_bezkręgowców,1S_1Z_Ergonomia, 1S_1Z_Statystyka_opisowa, 1S_1Z_Dobrostan zwierząt

semestr II1S_2L_Embriologia_i_histologia_zwierząt, 1S_2L_Genetyka_zwierząt, 1S_2L_Metabolomika_zwierząt, 1S_2L_ Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_2, 1S_2L_Podstawy_mikrobiologii, 1S_2L_Praktyka_I, 1S_2L_Zoologia_kręgowców

semestr III1S_3Z_Fizjologia_zwierząt, 1S_3Z_Gady_i_płazy_hodowla_i_utrzymanie, 1S_3Z_Higiena_utrzymania_zwierząt_amatorskich_i_dzikich_w_niewoli, 1S_3Z_Prawodawstwo_w_zakresie_ochrony_przyrody, 1S_3Z_Zoogeografia, 1S_3Z_Chów_i_hodowla_gatunków_łownych, 1S_3Z_Statystyka_matematyczna1S_3Z_Zarządzanie_populacjami_zwierząt

semestr IV –  Koń – hodowla i użytkowanie_4_k, Ochrona_błonkoskrzydłych_k_sem_4, Ochrona_ekosystemów_wodnych_k, Organizacja_hodowli_otwartej_i_zamkniętej_zwierząt_dzikich, Pies_hodowla_i_utrzymanie_4_k, Podstawy chowu zwierząt, Profilaktyka_ weterynaryjna, Zoopsychologia_k, Żywienie_zwierząt_drapieżnych, Żywienie_zwierząt_roślinożernych_i_wszystkożernych

semestr Vakwarystyka_5_d kot_hodowla_i_utrzymania_5_d małe_ssaki_5_d zachowanie i szkolenie psów, Ptaki_ozdobne_hodowla_i_utrzymanie_5, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu_5, kot_hodowla_i_utrzymanie_5_d, Podstawy szkolenia zwierząt, Fotografia przyrodnicza, Zwierzęta w agroturystyce

semestr VI -Chow_zwierząt_w_zoo_6f Herpetofauna polski, Ornitologia_f6 Podstawy szkolenia zwierząt Podstawy_szkolenia_zwierząt_6f_k, Praktyczne aspekty entomologii Restytucja_i_czynna_ochrona_zwierząt Seminarium_6

semestr VIIOrganizacja_ gospodarstwa_agroturystycznego, Kynologia_łowiecka, Podstawy przedsiębiorczości, Seminarium_7, Wspólna_polityka_rolna_7_d, Praktyka_hodowlana_7

Przedmioty do wyboru: Akwakultury ogrodowe Bazy danych w hodowli zwierząt Chiropterologia Ekologiczne metody chowu zwierząt gospodarskich Fotografia przyrodnicza Herpetologia Hodowla zwierząt laboratoryjnych Hydrobiologia Kynologia łowiecka Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Ornitologia Parazytologia Pasożyty i drapieżniki w służbie człowieka Podstawy szkolenia zwierząt Pokarmy przemysłowe dla zwierząt towarzyszących i dzikich Praktyczne aspekty entomologii Prewencja weterynaryjna i bezpieczeństwo żywności pochodzącej od zwierząt dzikich Pszczelarstwo Rośliny paszowe Rybactwo rekreacyjne Użytkowanie rekreacyjne koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wybrane zagadnienia z biologii i hodowli bezkręgowców Zachowanie psów Zwierzęta w agroturystyce

 

 

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie