photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia I stopnia – stacjonarne

czwartek 12.03.2020

Plan studiów dla kierunku Zootechnika – studia stacjonarne ZT-1S_PLANY__2020_2021

semestr I1S_1Z_Dobrostan zwierząt, 1S_1Z_Ekonomia, 1S_1Z_Embriologia zwierząt,1S_1Z_Ochrona własności intelektualnej ,1-1 1S_1Z_Propedeutyka zootechniczna, 1S_1Z_Technologia-infromacyjna, 1S_1Z_Anatomia zwierząt, 1S_1Z_Statystyka opisowa, 1S_1Z_Chemia, 1S_1Z_Zoologia, 1S_1Z_Ergonomia

semestr II – 1S_2L_Biochemia zwierząt_k 1S_2L_Ekologia 1S_2L_Genetyka_zwierząt 1S_2L_Mikrobiologia_k 1S_2L_Praktyka_I 1S_2L_Rozród zwierząt_gospodarskich 1S_2L_Użytkowanie łąk i pastwisk 1S_2L_Zasady_postępowania_ze_zwierzętami_doświadczalnymi

semestr III1S_3Z_Biologiczne podstawy żywienia, 1S_3Z_Fizjologia zwierząt, 1S_3Z_Genetyka populacji i metody hodowlane, 1S_3Z_Mechanizacja produkcji zwierzęcej, 1S_3Z_Podstawy produkcji roślinnej, 1S_3Z_Statystyka matematyczna

semestr IVHodowla_ owiec, Hodowla_bydła Hodowla_drobiu Hodowla_koni_k Hodowla_zwierząt_futerkowych_k Pszczelnictwo_4_k Żywienie_zwierząt

semestr VDrobiarstwo_F_5,  Hodowla_trzody_5, produkcja mleka i mięsa wołowego_f_5, produkcja owczarska_f_5, Higiena_zwierząt, Rozród_psów_f, Organizacja_gospodarstwa_ agroturystycznego_f_5, Podstawy_ekonomiki_i_marketingu_5, ochrona zdrowia koni_F_5

semestr VI – Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej_k Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii_k Drobiarstwo_k Hodowla_kóz Hodowla_ryb Ochrona_zdrowia_koni Pracownia_dyplomowa_w_ramach_pracy_dyplomowej, Profilaktyka_weterynaryjna, Seminarium_inżynierskie

semestr VIIPodstawy przedsiębiorczości, Towaroznawstwo, Wspólna_polityka_rolna, Seminarium_7, Praktyka_hodowlana

Przedmioty do wyboru Bazy_danych_w_hodowli_zwierząt Chów_i_hodowla_psów Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hydrobiologia Jakość_w_analityce_pasz Nawożenie_roślin_paszowych Prewencja_i_bioasekuracja_w_produkcji_zwierzęcej Techniki_histologiczne_w_badaniach_kręgowców Technologie_produkcji_skór_futerkowych Użytkowanie_ rekreacyjne_ koni Użytkowanie_trzmieli_i_pszczół_samotnic Współczesne_kierunki_użytkowania_koni Wybrane_aspekty_chowu_i_hodowli_koni Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt

Alternatywne_systemy_produkcji_zwierzęcej Drobiarstwo Hodowla_kóz  Ochrona_zdrowia_koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Organizacja_produkcji_zwierzęcej  Rozród_psów Wykorzystanie produktów pszczelich Przemysłowa_produkcja_pasz Parazytologia

Przedmioty humanistyczne Ameryka_Łacińska_Azja_i_Afryka_zarys_historii_ kultury_i_religii, 1S_1Z_Ekonomia, Zwierzęta_w_kulturze 1S_1Z_Ochrona_własności_intelektualnej Podstawy_ekonomiki_i_marketingu Podstawy przedsiębiorczości


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie