photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Bioinżynieria zwierząt – studia II stopnia

środa 11.03.2020

semestr I

2S_1L_Cytofizjologia

2S_1L_Kancerogeneza

2S_1L_Komórki macierzyste_cov19

2S_1L_Techniki histochemiczne i immunochemiczne

2S_1L_Zastosowanie statystyki w bioinżynierii

2S_1LOdżywianie funkcjonalne

2S_1L_Myślenie projektowe i komercjalizacja_cov19

2S_1L_Komercjalizacja badan_cov19

semestr II

2S_1L_Molekularne podstawy funkcjonowania genomu

2S_2Z_Analizy bioinformatyczne w genomice

2S_2Z_Badania podstawowe i przedkliniczne biomolekuł

2S_2Z_Biomateriały i bionika

2S_2Z_Cytogenetyka

2S_2Z_Diagnostyka labolatoryjna chorób zwierząt

2S_2Z_Fizjologia Procaryota

2S_2Z_Genetyka populacji

2S_2Z_Inżynieria tkankowa

2S_2Z_Seminarium magisterskie

2S_2Z_Substancje biobójcze

2S_2Z_Technologie liosomowe

2S_2Z_Zasady planowania i przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach

semestr III

2S_3L_Wprowadzenie-do-analizy-danych-biologicznych_cov19

2S_3L_Analiza bioobrazowania

2S_3Lseminarium mgr

 

 

Uwaga: w semestrze II i III student składa pisemną informację o postępach w_pracy_dyplomowej  do opiekuna roku (podstawa zaliczenia Pracowni dyplomowej w ramach pracy dyplomowej). Termin składania wniosków podaje Prodziekan

 

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie