photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zootechnika – studia I stopnia – niestacjonarne

czwartek 5.03.2020

semestr ZT_1Z_Anatomia zwierząt  ZT_1Z_Ergonomia I – 1Z_1Z_Mikrobiologia 1Z_1Z  ZT-1Z_Dobrostan zwierząt ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona-własności-intelektualnej1-1ZT-1Z_Propedeutyka zootechniczna  1Z_1Z_Statystyka opisowa  ZT_1Z_Technolohia informacyjna 1Z_1Z_Zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi ZT-1Z_Zoologia

semestr II

semestr III -1Z_3Z_Biochemia zwierząt 1Z_3Z_Genetyka populacji i metody hodowlane 1Z_3Z_Mechanizacja produkcji zwierzęcej 1Z_3Z_Mikrobiologia 1Z_3Z_Profilaktyka weterynaryjna 1Z_3Z_Statystyka matematyczna

semestr IV

semestr V -Hodowla bydła Hodowla drobiu Hodowla koni Hodowla owiec Profilaktyka weterynaryjna

semestr VI

semestr VII -Hodowla ryb Hodowla-zwierzat-futerkowych-1 Produkcja mleka i mięsa wołowego Przemysłowa produkcja pasz  Seminarium Towaroznawstwo Wspólna polityka rolna

semestr VIII

Przedmioty do wyboru Alternatywne systemy produkcji zwierzęcej Bazy danych w hodowli zwierząt Bydło mięsne Chów i hodowla psów Drobiarstwo Historia i Rozwój Drobiarstwa w Polsce i na Świecie Hodowla kóz Hydrobiologia Jakość w analityce pasz Nawożenie roślin paszowych Ochrona zdrowia koni Organizacja gospodarstwa agroturystycznego Organizacja produkcji zwierzęcej Prewencja i bioasekuracja w produkcji zwierzęcej Produkcja mleka i mięsa wołowego Produkcja owczarska Przemysłowa produkcja pasz Rozród psów Techniki histologiczne w badaniach kręgowców Technologie produkcji skór futerkowych Użytkowanie trzmieli i pszczół samotnic Współczesne kierunki użytkowania koni Wybrane aspekty chowu i hodowli koni Wykorzystanie produktów pszczelich Zastosowanie_informatyki_w_hodowli_zwierząt Zootechnika-po-angielsku

Przedmioty humanistyczne: Podstawy przedsiębiorczości Podstawy_ekomiki_marketingu ZT-1Z_Ekonomia ZT-1Z_Ochrona własności intelektualnej Zwierzęta w kulturze


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie