photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Pan Prof. dr hab. Bogumił Strzyżewski

piątek 3.01.2020

BoguśZ głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 28 grudnia 2019r. zmarł Prof. dr hab. Bogumił Strzyżewski, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski urodził się w 1933r. w Żurominie. Po ukończeniu studiów inżynierskich na Wydziale Zootechnicznym SGGW w1956r. odbył staż produkcyjny w RZD Baszkowice w Stargardzie Szczecińskim, skąd został skierowany na studia magisterskie. Po uzyskaniu w 1959r. dyplomu magistra i ukończeniu kursu pedagogicznego rozpoczął pracę w szkolnictwie rolniczym w SPR Zanklewie, pow. łomżyński. W 1963r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Ogólnej Hodowli Zwierząt pod kierunkiem prof. W. Hermana, uzyskując w 1967r. stopień doktora nauk rolniczych. Od 1967r. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski pracował na Wydziale Zootechnicznym w Zakładzie Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej, którym kierował w latach 1980-2003. W 1976r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1990r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, w 1998r. – profesora zwyczajnego. Pan Prof. Bogumił Strzyżewski był cenionym specjalistą w zakresie ekonomiki i organizacji produkcji zwierzęcej, autorem licznych publikacji naukowych, podręczników i monografii z tego tematu. Pełnił funkcje prodziekana Wydziału Zootechnicznego w latach 1981-1987. Był inicjatorem i wieloletnim koordynatorem współpracy z Państwowym Uniwersytetem Agrarnym w Grodnie.

nekrolog1


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie