photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Zmarł Pan Prof. dr hab. Wojciech Empel

czwartek 2.01.2020

krzyż-400x250Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 12 grudnia 2019r. zmarł Prof. dr hab. Wojciech Empel, emerytowany nauczyciel akademicki Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Wydziału Zootechnicznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pan Prof. Wojciech Empel urodził się w 1932r. Studiował w latach 1951-1957 na Wydziale Weterynaryjnym UW i SGGW. Dyplom lekarze weterynarii uzyskał w 1957r., stopień doktora weterynarii w 1962r., a w 1969r. stopień doktora habilitowanego nauk weterynaryjnych w zakresie rentgenologii. W latach 1953-1980 pracował w Katedrze Anatomii Zwierząt i w Katedrze Chirurgii Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W 1971r. został powołany na stanowiska docenta. W latach 1980-1993 pracował w Instytucie Hodowli Bydła i Produkcji Mleka Wydziału Zootechnicznego SGGW, zajmując się zagadnieniami etologii, dobrostanu i zdrowia bydła. W 1983r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk weterynaryjnych i został mianowany na stanowiska profesora nadzwyczajnego, a w 1992r. na stanowisko profesora zwyczajnego. Od 1993r. pracował ponownie na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW, gdzie do 2000r. kierował Katedrą Chirurgii Zwierząt. Autor 130 publikacji, w tym 54 rozpraw naukowych. Za wyróżniające się podręczniki akademickie uzyskał w latach 1973, 1977 i 1998 nagrody ministrów Szkolnictwa Wyższego i Edukacji Narodowej. Prof. Wojciech Empel był wybitnym radiologiem i chirurgiem, członkiem wielu towarzystw naukowych krajowych i zagranicznych, delegatem Polski do Stałego Komitetu Ochrony Zwierząt Gospodarskich przy Radzie Europy w Strasburgu w 1998r. W latach 1994-1996 był przewodniczącym Rady Naukowej „Magazynu Weterynaryjnego”, wyróżniony Złotą Odznaką Honorową „Za Zasługi dla SGGW”.

Nekrolog_Empel-002

 


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie