photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma Big Dutchman

wtorek 24.12.2019

pobraneW dniu 16 grudnia 2019r. gościliśmy na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II° przedstawicieli firmy Big Dutchman Panią Dorotę Jakutę i Panią Ewę Szymańską oraz Pana dr Artura Żbikowskiego z Instytutu Medycyny Weterynaryjnej Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej. Panie przedstawiły historię oraz profil firmy, następnie zapoznały studentów z najnowszymi trendami w zakresie kształtowania się  rynku jaj konsumpcyjnych w Polsce i w krajach Unii Europejskiej.  Omówiono klasyfikację jaj konsumpcyjnych z podziałem na metody chowu kur niosek i zaprezentowano technologie produkcji stosowane w poszczególnych systemach chowu. Pani Ewa przedstawiła obecne preferencje konsumentów w UE i w Polsce oraz rzeczywiste możliwości naszych producentów. Natomiast Pani Dorota dokładnie omówiła nowe systemy utrzymania niosek konsumpcyjnych w wolierach z wszechstronnym systemem modułowym NATURA. Natomiast po przerwie Pan dr n. wet. Artur Żbikowski omówił program szczepień profilaktycznych drobiu z zachowaniem starannej bioasekuracji. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firmy oraz branży drobiarskiej i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą z naszymi studentami.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie