photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Drogi do AgroSukcesu – Goście na Wydziale

piątek 29.11.2019

0113-717x480-717x480W dniu 29 listopada 2019r. gościliśmy na Wydziale Państwa Galembów: Pana Leszka z żoną Jolantą oraz ich syna Gilberta z żoną Adą. Państwo Galembowie prowadzą 250-ha gospodarstwo w Wielkopolsce, specjalizujące się w hodowli świń. Stado podstawowe liczy 630 loch w cyklu zamkniętym, średnio od lochy odsadzane jest 30 prosiąt, sprzedawane do tuczu lub tuczone jest w gospodarstwie ok. 18 tys. warchlaków. Produkcja roślina to uprawy jęczmienia, pszenicy, kukurydzy oraz rzepaku. Kilka lat temu w gospodarstwie wprowadzono innowacyjny system żywienia płynnego wszystkich grup produkcyjnych świń. Pan Leszek Galemba został doceniony już wiele lat wcześniej: w konkursie AgroLiga 2002 został Mistrzem Województwa Wielkopolskiego i Wicemistrzem Krajowym; w 2003r. otrzymał tytuł Wielkopolskiego Rolnika Roku. Pan Leszek znajduje czas na aktywność społeczną: wspiera lokalną OSP i Koło Gospodyń Wiejskich. Jest posłem na Sejm RP obecnej (IX kadencja) i poprzedniej kadencji, działa w komisjach rolnictwa i ochrony środowiska. Pan Gilbert Galemba wraz z żoną Adą są tegorocznymi absolwentami naszego Wydziału, ukończyli studia magisterskie na kierunku zootechnika, a Pani Dziekan dr hab. Justyna Więcek, prof. SGGW była promotorem obu prac. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Pan Leszek Galemba opowiedział o początkach gospodarstwa, poszukiwaniu nowych rozwiązań i innowacyjnych pomysłów, które zaowocowały wprowadzeniem w żywieniu świń pasz w formie płynnej (śruty zbożowe + koncentrat + serwatka). Prezentacja gospodarstwa, od jego początków po stan dzisiejszy, wzbogacona była o zdjęcia z archiwum rodzinnego i film nakręcony w gospodarstwie Państwa Galembów stanowiący wizytówkę żywienia płynnego, przy wsparciu firmy De Heus. Ożywiona dyskusja dotyczyła aktualnych problemów, takich jak brak na rynku polskich warchlaków do tuczu, zagrożenie ASF, promowanie przez producentów wysokiego dobrostanu zwierząt, produkcja zdrowej żywności spełniającej najwyższe wymagania konsumentów. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu Leszkowi i Jolancie Galemba z synem Gilbertem i synową Adą za wizytę na naszym Wydziale. Życzymy Państwu zdrowia i wielu dalszych sukcesów.

 

Galemba


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie