photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma RolnikON

poniedziałek 25.11.2019

3d9a979b1c7ae6adda1ab5edd6c87151_XLW dniu 25 listopada 2019r. gościliśmy na zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w  produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich kierunku zootechnika przedstawicieli firmy RolnikON: Panie Annę Skalską i Paulinę Rosińską. RolnikON to pierwszy polski kompleksowy system wspomagający pracę producenta/hodowcy w gospodarstwie rolnym. Zawiera kilka modułów: finansowy (w tym wystawianie faktur, rejestrację wydatków i przychodów, rejestr VAT i JPK_VAT), upraw, magazyn, park maszynowy, rejestr użycia środków ochrony roślin, moduł bydła, moduł świń, owiec i kóz. Panie przybliżyły studentom poszczególne moduły dostępne dla rolnika w wersji Premium i Biznes (pow. 100 ha upraw/ 100 sztuk bydła/ 100 sztuk owiec/ 100 sztuk kóz/ 200 sztuk świń. Dużym ułatwieniem dla producentów jest system powiadomień/ przypomnień o ważnych działaniach w gospodarstwie np.  o obowiązkowym ubezpieczeniu i przeglądach maszyn, szkoleniach dla pracowników itp. Moduły dotyczące zwierząt to fachowa pomoc w prowadzeniu stada, w tym elektronicznej Księgi Rejestracji Bydła/Świń, planowanie żywienia i zapotrzebowania na paszę, prowadzenia rozrodu, generowania wypełnionych druków do ARiMR. System RolnikON daje każdemu rolnikowi możliwość bezpłatnego 14 dniowego testowania programu.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie