photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma Etos i Trouw Nutrition Polska

piątek 22.11.2019

logo18.11.W dniu 18 listopada 2019r. gościliśmy na naszym Wydziale, w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich kierunku zootechnika przedstawicieli dwóch firm: Pana dr inż. Jerzego Pastuszaka z firmy Etos i Pana mgr inż. Wojciecha Dzienisiewicza z Trouw Nutrition Polska. Pan dr Jerzy Pastuszak przedstawił praktyczne aspekty żywienia płynnego trzody chlewnej, zwracając uwagę na jego zalety: tańsza produkcja tuczników poprzez wykorzystanie produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego (odpady piekarnicze, młóto browarne, serwatka, ciastka, wafelki, a nawet frytki); lepsza przyswajalność paszy przez świnie; brak biegunek; brak zapylenia w budynkach; zastosowanie „długiego koryta”, które zapobiega różnicowaniu się świń w grupie i pozwala monitorować stan zdrowia oraz ich kondycję. Wadą jest jednak dostępność surowców, zakup komponentów dobrej jakości, odpowiedniego ich przechowywania oraz zastosowania w żywieniu, a także koszt całej instalacji do przygotowania paszy i jej zadawania. Pan mgr inż. Wojciech Dzienisiewicz zapoznał studentów ze specyfiką produkcji wyspecjalizowanych dodatków paszowych i wysokiej jakości premiksów dla trzody chlewnej produkowanych w Trouw Nutrition Polska oraz omówił autorski program „Life Start”. Program ten ma na celu zwiększenie wykorzystania potencjału zwierząt gospodarskich i wspomaganie producentów prosiąt w odchowie młodych. Zwrócił szczególną uwagę na mleczność loch, która nie wzrasta tak szybko jak potrzeby pokarmowe coraz liczniejszych miotów, co przekłada się na niedobór mleka. Program „Life Start” poprzez odpowiednio dobrane żywienie i zarządzanie miotem niweluje różnice w masie prosiąt w dniu urodzenia oraz wspiera słabsze prosięta. Pan mgr Wojciech Dzienisiewicz wykazał, że masa urodzeniowa prosiąt nie jest czynnikiem limitującym, bo ważniejszy jest pierwszy tydzień po odsadzeniu, który determinuje późniejszą wydajność zwierząt.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie