photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma SPANVALL i DSM Nutritional Products Sp. z o.o

środa 6.11.2019

logo4.11.W dniu 4 listopada 2019r. w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia gościliśmy na Wydziale Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt Panią Paulinę Bukowską-Rzezak, przedstawiciela firmy SPANVALL oraz Panią Katarzynę Asman z firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Pierwszą część zajęć poprowadziła Pani Paulina zapoznając studentów z profilem firmy oraz jej międzynarodową działalnością. Omówiła rolę ściółki w odchowie kurcząt brojlerów oraz wielkość strat ponoszonych przez producentów drobiu w wyniku złej jej jakości. Przedstawiła korzyści zastosowania torfu w kurniku oraz przyczyny powstawania zapalenia skóry podeszwy stopy (FPD) i występowania kokcydiozy. Na koniec wykładu zaprezentowała próbki różnych ściółek, które firma posiada w swojej ofercie, z przeznaczeniem dla stad reprodukcyjnych, brojlerów kurzych i indyczych, trzody chlewnej oraz koni. Następnie Panią Katarzyna Asman z DSM Nutritional Products Sp. z o.o. zapoznała studentów z historią i strukturą firmy oraz jej produktami dedykowanymi dla drobiu, bydła i trzody chlewnej. Przedstawiła lokalizacje fabryk surowców i premiksów w Polsce oraz dwóch strategicznych centrów badawczo-naukowych w Village Neuf we Francji oraz Sisseln w Szwajcarii. Pani Katarzyna zaprezentowała ofertę produktową firmy z uwzględnieniem działu zdrowia i żywienie ludzi oraz zwierząt. Omówiła działanie produktów firmy najczęściej stosowanych w dietach drobiu: barwniki, w tym MaxiChick, witamina D3 i gotowa forma Hy-D oraz enzymy i eubiotyki. Pani Katarzyna Asman, absolwentka naszego wydziału, podzieliła się ze słuchaczami ścieżką rozwoju kariery w firmie DSM, która daje duże możliwość odbywania praktyk i staży zawodowych. Składamy serdeczne podziękowanie Paniom za przybycie i podzielenie się wiedzą zawodową oraz swoim praktycznym doświadczeniem ze studentami naszego Wydziału.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie