photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: Rettenmaier Polska Sp. z o.o. i Cobb Germany

piątek 1.11.2019

5.11.2018W dniu 28 października 2019r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów stacjonarnych II stopnia kierunku Zootechnika przedstawicieli dwóch firm: Rettenmaier Polska Sp. z o.o. i  Cobb Germany. Firma Rettenmaier JRS to światowy leader w produkcji włókna surowego, na rynku od 1877r. Włókno to jest stosowane w wielu dziedzinach życia m.in. w farmacji, kosmetyce, budowie dróg, w przemyśle spożywczym i w żywieniu zwierząt. Firma w swojej ofercie ma tylko jeden produkt  jest nim ARBOCEL – włókno, które nie posiada frakcji rozpuszczalnej, fermentującej w odróżnieniu od konwencjonalnych włókien takich jak otręby, śruta czy wysłodki buraczane. Pani Adriana Jaroszek przybliżyła studentom rolę włókna w diecie loch prośnych oraz zwierząt futerkowych, zwracając szczególną uwagę na wpływ struktury karmy na jakość skór norek i lisów. Drugą część zajęć poprowadził Pan Rafał Borkowski przedstawiając wyniki badań z wykorzystaniem włókna surowego w stadach reprodukcyjnych kur mięsnych oraz kur niosek konsumpcyjnych. Drugą część zajęć poprowadzili przedstawiciele firmy Cobb Germany Pan Ireneusz Rosada oraz Piotr Czaplicki i Tomasz Targowski. Pan Ireneusz Rosada przybliżył ofertę firmy wskazując na  ponad 100. letnią tradycję oraz przedstawił nowe centra handlowe oraz ośrodki badawcze. Pan Piotr Czaplicki omówił rolę wody jako ważnego składnika diety, zwracając szczególną uwagę na monitorowanie linii pojenia, usuwanie biofilmu z instalacji stosując regularne przepłukiwanie systemu pojenia. Następnie Pan Tomasz Targowski przedstawił możliwości wykorzystania potencjału genetycznego kurcząt Cobb w nowoczesnej produkcji brojlerów ze szczegółowym omówieniem pierwszych 10 dni życia kurcząt. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za przedstawienie najważniejszych osiągnięć firm i podzielenie się swoją praktyczną wiedzą ze studentami Wydziału Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt SGGW.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie