photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


POMOC MATERIALNA!!!

środa 2.10.2019

stypSOC

 

Szanowni Państwo,

wszyscy Państwo, których dochód nie przekracza kwoty zwanej „kryterium dochodowym” tj.jest niższy od kwoty 528zł na osobę miesięcznie

do wniosku stypendialnego muszą dołączyć zaświadczenie z właściwego OPS (Ośrodek Pomocy Społecznej) o rodzaju i wysokości

przyznanej pomocy materialnej.

Zaświadczenie o brzemieniu:” nie figuruję lub nie korzystam” z pomocy społecznej traktowane będzie jako brak zaświadczenia.


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie