photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


STYPENDIA NAUKOWE

wtorek 1.10.2019

 

 

stypendia_1-0Studentów ubiegających się o stypendium rektora za średnią ocen prosimy o składanie wniosków w dziekanacie po ogłoszeniu list rankingowych.

Wnioski o stypendium rektora za osiągnięcia, naukowe, artystyczne, sportowe i średnią ocen przyjmowane są do dnia 9.10.19 r. w Biurze Spraw Studenckich w budynku nr 8 pok. nr 4 w godz. 9.00 – 15.00

(Prosimy o drukowanie dwustronnie)


Wydział Hodowli, Bioinżynierii i Ochrony Zwierząt - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie