photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020

piątek 20.09.2019

inaugurSERDECZNIE ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ ROKU AKADEMICKIEGO 2019/2020, KTÓRA ODBĘDZIE SIĘ DNIA 1 PAŹDZIERNIKA 2019R. (WTOREK) O GODZ. 10,00 W AULI I/II W GMACHU IM. FRANCISZKA STAFFA, PRZY UL. CISZEWSKIEGO 8.

Program uroczystości:

1. Hymn państwowy

2. Otwarcie uroczystości przez Dziekana Wydziału

3. Wystąpienie przedstawiciela Władz Rektorskich

4. Immatrykulacja studentów

5. Wystąpienie przedstawiciela Samorządu Studenckiego

6. Wręczenie nagród JM Rektora

7. Wykład inauguracyjny prof. dr hab. Wandy Olech-Piaseckiej pt.: „Żubr jako obiekt badań naukowych

8. Gaudeamus


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie