photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma DSM Nutritional Products Sp. z o.o.

poniedziałek 27.05.2019

dsm-logo-jpg-versionW dniu 26 maja 2019 r. gościliśmy na Wydziale na zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów niestacjonarnych II stopnia Panią Katarzynę Asman, przedstawiciela firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o. z Mszczonowa. Pani Katarzyna zapoznała studentów z historią i strukturą firmy oraz jej produktami dedykowanymi dla drobiu, bydła oraz trzody chlewnej. Przedstawiła lokalizacje fabryk surowców i premiksów w Polsce oraz dwa strategiczne centra badawczo-naukowe w Village Neuf we Francji oraz Sisseln w Szwajcarii. Studenci mieli możliwość rozszerzyć swoją wiedzę na temat dodatków paszowych i nowoczesnych rozwiązań w żywieniu zwierząt gospodarskich. Pani Katarzyna przedstawiła ofertę produktową firmy z uwzględnieniem działu zdrowia i żywienie ludzi oraz zwierząt. Bardzo duże zainteresowanie studentów wzbudziła ścieżka rozwoju kariery w firmie DSM, która daje możliwość odbywania staży w dwóch programach: Match Business Course i Fundacja Rozwoju Talentów. Składamy podziękowanie Pani za przybycie i podzielenie się wiedzą oraz swoim praktycznym doświadczeniem ze studentami WNZ.

dsm2 dsm3
dsm4 dsm6
dsm5

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie