photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wręczenie dyplomów doktorom habilitowanym i promocja doktorów

czwartek 9.05.2019

 

PromocjedrIII2019_1682-155x130xW Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 14 osób uzyskało dyplomy doktora habilitowanego, a 28 otrzymało promocje doktorskie. Podczas uroczystości w Auli Kryształowej pracownikom uczelni zostały również wręczone odznaczenia państwowe i Medale Komisji Edukacji Narodowej.

Jego Magnificencja Rektor Prof. dr hab. Wiesław Bielawski wraz z dziekanami i promotorami wręczył podczas uroczystości dyplomy 14 doktorom habilitowanym, a 28 doktorów otrzymało promocję. „Otwierając ceremonię wręczenia odznaczeń państwowych i doktoratów, rektor mówił między innymi: „Od wieków szkoły wyższe są ostoją nauki, kultury i tradycji. Skupiają tych, dla których celem życia jest odkrywanie prawdy i poszukiwanie odpowiedzi na ważkie pytania. Są miejscem wymiany myśli i inspiracji między uczonymi a chcącymi się kształcić i poszerzać horyzonty.
Zadaniem każdej uczelni jest „wzbogacać i pogłębiać naukę” oraz „tworzyć najwyższe wartości intelektualne, które przypaść mogą człowiekowi w udziale”. Uczelnie jako instytucje o ponadczasowym charakterze muszą być zatem autonomicznymi strażnikami prawdy, do służenia której zostały powołane.
Powtórzę za Kazimierzem Twardowskim, polskim filozofem, twórcą lwowsko-warszawskiej szkoły filozofii, który nazwał uczelnie „świątyniami wiedzy”, że „być powołanym do pracy w tej świątyni wiedzy jest wielkim szczęściem. Znikąd bowiem nie spływa na człowieka trwalsze i czystsze zadowolenie, jak z bezinteresownego szukania prawdy naukowej”.
Bohaterom dzisiejszego święta życzę wielu sukcesów we wszystkich dziedzinach życia, a nam wszystkim – byśmy w swych działaniach „szukali prawdy jasnego płomienia! Szukali nowych, nie odkrytych dróg…
”.

Stopień doktora habilitowanego z Wydziału Nauk o Zwierzętach otrzymali:

  • Marcin Paweł Gołębiewski
  • Andrzej Łozicki

Dyplom doktora z Wydziału Nauk o Zwierzętach otrzymały:

  • Natalia    Kurantowicz
  • Karolina Maria Hołda
  • Aleksandra Ewa Kapusta

W uroczystości uczestniczyli członkowie Senatu SGGW, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci uczelni. Obecni byli także członkowie rodzin, współpracownicy i przyjaciele nagrodzonych pracowników oraz doktorów habilitowanych i wypromowanych doktorów. Uroczystość uświetnił Chór Akademicki SGGW oraz członkowie Ludowego Zespołu Artystycznego „Promni”.

https://www.youtube.com/watch?v=8k6VJJ3GmnY

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie