photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma Jotafan i WMW

piątek 14.12.2018

logoW dniu 10 grudnia 2018r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawicieli firmy JOTAFAN Pana Dyrektora Andrzeja Zagórskiego i Pana Adama Styrylskiego. Pan Andrzej Zagórski zapoznał studentów z ofertą firmy, w tym m. in. automatycznym system ważenia drobiu podczas chowu oraz dokładnie przedstawił parametry ważenia silosów WGJ-SILO. Omówił rolę sterowników mikroklimatu w pomieszczeniach inwentarskich (kurniki i chlewnia z wentylacją grawitacyjną). W czasie wykładu poruszono również problematykę związana ze stężeniem dwutlenku węgla w pomieszczeniach inwentarskich: normy, sposób pomiaru i środki zaradcze. Na zakończenie wykładu Pan Andrzej przygotował konkurs dla najuważniejszych słuchaczy i wylosował trzy osoby, które udzieliły prawidłowej odpowiedzi na zadane pytania i najuważniej słuchały prezentacji. Kolejnym prelegentem był Pan dr nauk wet. Artur Żbikowski z Katedra Patologii i Diagnostyki Weterynaryjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie, który omówił program szczepień profilaktycznych przeznaczony dla rożnych grup i gatunków drobiu z zachowaniem starannej bioasekuracji. Studenci dziękują wszystkim prelegentom za wykorzystanie różnorodnych technik przekazu wiadomości w trakcie wykładu oraz zademonstrowanie schematu przedstawianych rozwiązań dla branży drobiarskiej.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie