photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


piątek 14.12.2018

Celem działania Biura Ds. Współpracy z Gospodarką jest integracja środowiska naukowo-badawczego i dydaktycznego Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW z gospodarką oraz administracją rządową i samorządową przez tworzenie sieci współpracy.

Misja działalności Biura ds. Współpracy z Gospodarką:

 • podnoszenie konkurencyjności na szczeblu lokalnym, regionalnym i międzynarodowym, poprzez wzrost innowacyjności współpracujących z Wydziałem Nauk o Zwierzętach przedsiębiorstw i poprawę ich pozycji konkurencyjnej;
 • intensyfikacja wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy Wydziałem Nauk o Zwierzętach, a przedsiębiorstwami oraz podejmowanie inicjatyw wdrażania projektów badawczo-rozwojowych do praktyki oraz upowszechniania Wiedzy;

 

Celem działalności Biura  ds. Współpracy z Gospodarką jest w szczególności:

 • transfer wiedzy do praktyki;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem produkcji rolnej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora produkcji zwierzęcej;
 • identyfikacja potrzeb w zakresie badań, wdrożeń i szkoleń dla podmiotów związanych z innowacyjnym rozwojem sektora rolniczego;
  • rozwój współpracy z organizacjami pracującymi dla potrzeb rolnictwa;
  • szerokie wykorzystanie potencjału intelektualnego i badawczo-rozwojowego Wydziału, a w szczególności w zakresie upowszechniania wiedzy i osiągnięć naukowych;
  • nawiązywanie i rozwijanie kontaktów z przedsiębiorstwami (instytucje, podmioty) będącymi potencjalnymi partnerami i zleceniodawcami badań i szkoleń dla Wydziału (sieci współpracy);
  • organizowanie spotkań kooperacyjnych firm z pracownikami oraz studentami Wydziału,
  • transfer wiedzy oraz zacieśnianie współpracy między gospodarką (biznesem), a działalnością badawczo-rozwojową i dydaktyczną Wydziału.

 

Lista jednostek, z którymi zostało już podpisane Porozumienie o Współpracy:

     1. AgriTech Hub Sp. z o.o.
     2. Agraimpex Sp. z o.o.
     3. AGRO INNOVATIONS CENTER PAULINA TARASKA
     4. Agro-Sklep Sp. z o.o.
     5. Alltech Poland Sp. z o.o.
     6. Aquael Sp. z o. o. Janusz Jankiewicz
     7. Balto S.C. Jarosław Sitnicki, Michał Pisarczyk
     8. Bellako Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemysłowe i Handlowo-Usługowe Sp. z o.o.
     9. Bentley Polska Sp. z o.o.
     10. Białowieski Park Narodowy
     11. Bieszczadzki Park Narodowy
     12. Brandez Sp. z o. o.
     13. CEDROB S.A.
     14. Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia
     15. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie
     16. COAPE POLSKA
     17. De Heus Sp. z o.o.
     18. Delacon Polska Sp. z o.o.
     19. De laval Sp. z o.o.
     20. DSM Nutritional Products Sp. z o.o.
     21. Fundacja „Pro Puritate Regio”
     22. „Gallus” Związek Hodowców Drobiu Rasowego w Polsce
     23. Gmina Tuczna, woj. lubelskie
     24. Gospodarstwo Rolne Arkadiusz Pędzik
     25. Gospodarstwo Rolne REBOFARM
     26. GREENVIT Sp. z o.o.
     27. Grupa Paszowa Agrohurt Kinga Kocińska
     28. Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie
     29. Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN w Warszawie
     30. Intergen Sp. z o.o.
     31. Jantar Sp. z o.o.
     32. JOTAFAN Andrzej Zagórski
     33. KAWA.SKA. Sp. z o. o.
     34. Kovobel Polska Sp. z o.o.
     35. KROWET Anna Wąsowska
     36. LAVIS W&U Wiesława Latoś
     37. XXI LO im. Hugona Kołłątaja w Warszawie
     38. Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Bartoszewicach
     39. Majątek Rutka – Gospodarstwo Agroturystyczne
     40. Małopolskie Centrum Biotechnologii Sp. z o. o.
     41. Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
     42. Mazowieckim Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
     43. Microlabs Sp. z o.o.
     44. Miejski Ogród Zoologiczny w Płocku
     45. Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
     46. Nadleśnictwo Lidzbark
     47. Nathusius Investments Sp. z o.o.
     48. Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach
     49. Ośrodek Kultury Leśnej w Głuchowie
     50. Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kobór
     51. Pellon Sp. z o.o.
     52. P.H. Konrad
     53. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie
     54. Polmass S.A.
     55. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
     56. Polski Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
     57. Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
     58. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „Polsus”
     59. Polski Związek Łowiecki
     60. Propharma Sp. z o.o.
     61. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego „PEPEES” Sp. akcyjna
     62. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Taza” Tadeusz Zaborski
     63. PZŁ Łowex Sp. z o.o.
     64. Regionalny Związek Hodowców Owiec i Kóz
     65. Rettenmaier Sp. z o. o.
     66. Sano Nowoczesne Żywienie Zwierząt Sp. z o. o.
     67. Spółdzielczą Mleczarnią „Spomlek”
     68. Spółką Rolniczą Juchowo Sp. z o.o.
     69. Stara Mleczarnia S.A.
     70. Stowarzyszenie Delta
     71. Stowarzyszenie EkosystEM-Dziedzictwo Natury
     72. Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
     73. Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy RP
     74. Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom
     75. SUPERVET Gabinet Weterynaryjny Jędrzej Wąsowski
     76. TIP Piotr Cibor
     77. Torn Sp. z o.o.
     78. Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian”
     79. Trouw Nutrition Polska Sp. z o.o.
     80. Wipasz S.A.
     81. Zakład Mięsny Lenarcik
     82. Zakłady Mięsne Zakrzewscy

 

 

 

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie