photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Forum Wydziałowe

piątek 23.11.2018

logoWNZ

W imieniu Pani Dziekan prof. dr. hab. Wandy Olech-Piaseckiej zapraszam wszystkich pracowników Wydziału Nauk o Zwierzętach na spotkanie informacyjne, które odbędzie się we wtorek 27 listopada 2018 r. o godz. 10 w Sali nr 1069 (sala Rady Wydziału) – Kierownik Dziekanatu WNZ mgr Agnieszka Serwatka


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie