photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia na Tajwanie – wymiana akademicka w semestrze letnim 2018/19 – APLIKUJ do 14 października 2018

wtorek 9.10.2018
556298_563185850405518_509542901_n-620x500oBWM zaprasza do wzięcia udziału w programie wymiany akademickiej pomiędzy SGGW w Warszawie a National Cheng Kung University w Tainan, w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19.

Program wymiany studenckiej w ramach umowy pomiędzy Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i National Cheng Kung University w Tainan na Tajwanie.

kandydaci studenci I lub II stopnia studiówukończony co najmniej 1 rok studiów
liczba miejsc 4
długość wymiany 1 semestr (max. 5 miesięcy)semestr letni: luty – czerwiec 2019
świadczenia zwolnienie z opłat za studiadofinansowanie podróży*
koszty studenta koszty utrzymania (6000 – 10000NT$ / month)koszty zakwaterowania (dormitory: 13700NT$ / semestr)

ubezpieczenie

podróż

opłata konsularna

dokumenty apliakcyjne (w języku angielskim) Zdjęcie (jpg, < 5mb)Potwierdzenie statusu studenta (pdf, < 5mb)

Wykaz ocen (pdf, < 5mb)

Autobiografia** (pdf, < 5mb)

Wykaz przedmiotów do zrealizowania w NCKU (Learning Agreement)*** (pdf, < 5mb)

2 listy polecające**** (pdf, < 5mb)

Kopia paszportu (pdf, < 5mb)

Certyfikat językowy (pdf, < 5mb)

Inne dokumenty (pdf, < 30mb) – wg wymagań wydziału przyjmującego

deadline (BWM, bud. 8, pok. 20) 12 października 2018

* dofinansowanie podróży do 400 USD dla studentów, których podanie zostanie pozytywnie zaopiniowane przez Dziekana Wydziału oraz Prorektora ds. Wspólpracy Międzynarodowej,

** sugerowane jest aby dokument kładł nacisk na ścieżkę akademicką,

*** zgodnie z wymaganiami SGGW liczba punktów do uzyskania w semestrze jest równa 30 ECTS (Learning Agreement studenta musi uzyskać akceptację odpowiedniego Dziekana ds. Dydaktyki),

**** data i podpis ososby wystawiającej.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie