photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale – Firmy: Gobarto i Trouw Nutrition Polska

wtorek 9.10.2018

8.10.W dniu 8.10.2018r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia na kierunku Zootechnika przedstawicieli dwóch firm: Gobarto i Trouw Nutrition Polska. W pierwszej części zajęć Pan Dr Paweł Spyrka – dyrektor ds. rozwoju trzody chlewnej Gobarto 500 przestawił założenia dotyczące budowy w Polsce 500 tuczarni o rocznej produkcji 3 mln tuczników, a następnie omówił zalety programu” Antibiotic-free”. Druga prezentacja dotyczyła problemu kulawizn w stadach świń, przyczyn ich występowania, możliwości diagnozowania z zastosowaniem nowoczesnych metod takich jak radiografia cyfrowa pośrednia i termowizja. Pan mgr Jarosław Ukleja – dyrektor ds. produkcji przedstawił „Nowoczesną produkcję świń w XXI wieku” ze szczególnym uwzględnieniem systemów utrzymania i żywienia świń, zmniejszania emisji azotu i fosforu do środowiska oraz zagospodarowania gnojowicy przez biogazownie.

Firmę Trouw Nutrition Polska reprezentował Pan mgr inż. Wojciech Dzienisiewicz, który zapoznał studentów ze specyfiką produkcji wyspecjalizowanych pasz, dodatków paszowych i wysokiej jakości premiksów dla trzody chlewnej oraz omówił autorski program „Life Start”, który wspomaga producentów prosiąt w odchowie młodych przeciwdziałając zjawisku „siodła poodsadzeniowego”.

Zajęcia prowadzone przez Przedstawicieli obu firm spotkały się z dużym zainteresowaniem studentów.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie