photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


OBOWIĄZKOWE SZKOLENIE BHP I BIBLIOTECZNE

wtorek 11.09.2018

Dotyczy Studentów I roku (wszystkie kierunki i formy, studia I i II stopnia)

Szkolenie z zakresu BHP należy zrealizować według poniższego planu

Studia I stopnia: 17-29 września 2018 r.

Studia II stopnia: 8-21 października 2018 r.

Szkolenie biblioteczne może być realizowane przez studentów I roku wszystkich kierunków od połowy września do końca listopada br., przy czym zalecamy terminy jak najwcześniejsze, aby usprawnić proces rejestracji w systemie bibliotecznym.

Aby zapoznać się z materiałami dydaktycznymi i rozwiązać obowiązkowe testy należy zalogować się na platformę szkoleniową: szkolenia.sggw.pl

 

W przypadku jakichkolwiek trudności lub pytań bardzo proszę o kontakt z panem dr Zbigniewem Rusinowskim (tel. 22 59 32006 lub

zbigniew_rusinowski@sggw.pl <mailto:zbigniew_rusinowski@sggw.pl>)


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie