photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe – nowa rekrutacja

środa 6.06.2018

zoopsychologiaZapraszamy na III edycję studiów podyplomowych Zoopsychologia – problemy behawioru psów”. Studia skierowane są do osób zainteresowanych pogłębieniem wiedzy na temat zachowania psów i terapii zachowań niepożądanych. Zapraszamy osoby z wykształceniem wyższym licencjackim (inżynierskim) najchętniej o profilu biologicznym (weterynaria, zootechnika, biologia, psychologia) a w przypadku wykształcenia o innym profilu o ukończonych studiach podyplomowych lub kursach specjalistycznych z zakresu kynologii i doświadczeniu w pracy ze zwierzętami.

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do udzielania porad z zakresu zachowania psów, pracy z psami problemowymi, przygotowania psów bezdomnych do adopcji.

Szczegółowe informacje na stronie   http://zoopsychologia.sggw.pl/

Adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 190 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń:  od 04.06.2018 do 31.08.2018r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 5000 zł (wpisowe – 300 zł, 2400 zł – I semestr, 2300 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl

 

pies w społeczen_stwoieZapraszamy na studia podyplomowe„Pies w społeczeństwie – hodowla i zachowanie” 

 

 

 

Program studiów podzielono na cztery bloki tematyczne:

  1. Biologia psów, warunki utrzymania i podstawy hodowli.
  2. Żywienie, pielęgnacja, pomieszczenia i zasady transportu, hodowla psów . charakterystyka grup rasowych pod względem specyfiki morfologicznej, rozwojowej i użytkowej.
  3. Zachowanie psów, wychowanie i podstawy szkolenia
  4. Miejsce psa we współczesnym społeczeństwie użytkowanie psów w aspekcie potrzeb współczesnego człowieka, ustawodawstwo dotyczące utrzymania, użytkowania i transportu psów, animacja działań lokalnych na rzecz prawidłowego utrzymania psów i kontaktów z nimi.

Szczegółowe informacje na stronie:  http://pieswspoleczenstwie.sggw.pl

Adres: 02-786 Warszawa, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Kierownik studiów: dr Katarzyna Fiszdon
Czas trwania studiów: 2 semestry, 180 godzin
Zasady naboru: kolejność zgłoszeń
Termin zgłoszeń: rozpoczynamy 12  edycję studiów, rekrutacja  trwa od 04.06.2018 do 31.08.2018r.  Liczba miejsc: 30
Opłata: 3200 zł (wpisowe – 300 zł, 1500 zł – I semestr, 1400 zł – II semestr)
Miejsce składania dokumentów: budynek 23, pokój 34, w godzinach 10-15, mail:kgohz@sggw.pl

Regulamin z dnia 30 pażdziernika 2017 r_


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie