photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studencka Konferencja Euroligi 2018 w Wageningen University & Research

poniedziałek 4.06.2018

Zapraszamy Studentów SGGW na doroczną konferencję Euroleague for Life Sciences- ELLS Jeśli chcesz wziąć udział w konferencji ELLS i zaprezentować swoją pracę naukową (np. dyplomową) na międzynarodowym

forum zgłoś się już teraz! Termin na przesyłanie abstraktów upływa 15 czerwca 2018 r.

Wageningen University & Research, Holandia w dniach 9 – 10 listopada 2018 roku będzie gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej zaadresowanej do Studentów dziesięciu uczelni przyrodniczych z całego

świata, zgrupowanych w organizacji nazywanej EUROLIGĄ (ELLS – Euroleauge for Life Sciences <https://www.euroleague-study.org/en>)

 

Szczegółowe informacje dostępne w niżej podanych linkach:

 

Strona internetowa konferencji

<https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018.htm>

 

Facebook

<https://www.facebook.com/dialog/share?app_id=145634995501895&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fen%2FAbout-Wageningen%2FSC%2FTopics%2FInternationalisation%2FEuroleague-for-Life-Sciences%2FELLS-Scientific-Student-Conference-2018.htm>

 

Każdy student SGGW może wziąć udział w tym wydarzeniu*. Wystarczy, że opisze swoją pracę (np. pracę dyplomową: licencjacką, inżynierską, magisterską albo badanie przeprowadzone w ramach koła naukowego) i wyśle abstrakt. Na konferencji można przedstawić wyniki w formie ustnej prezentacji lub posteru. Najlepsze prace zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami.

Dodatkowym bonusem jest również możliwość otrzymania punktów do stypendium naukowego. Cała konferencja ma charakter międzynarodowy, dlatego prowadzona będzie wyłącznie w języku angielskim.

 

Tegoroczne hasło przewodnie konferencji brzmi: „LIFE SCIENCES: LOOKING ACROSS DISCIPLINES”

Subthemes:

– Biobased Solutions

– From Field to Fork

– Global One Health

*- Humans & Nature*

*- Metropolitan Solutions*

 

Konferencja to nie tylko szansa na poznanie innowacyjnych pomysłów, ale również osobista wymiana doświadczeń ze studentami i profesorami z najlepszych uczelni przyrodniczych na świecie. To także szansa na

niezapomniane przeżycia i nowe międzynarodowe znajomości.

 

Jak rozpocząć przygotowania?

 

Po pierwsze zadecydować, czy chcesz zaprezentować wyniki w formie ustnej prezentacji czy posteru.

Następnie należy zarejestrować się na stronie i przesłać abstrakt (czyli ogólny zarysu projektu wg instrukcji)

<https://www.wur.nl/en/About-Wageningen/SC/Topics/Internationalisation/Euroleague-for-Life-Sciences/ELLS-Scientific-Student-Conference-2018/Abstracts.htm>

 

Termin na nadsyłanie abstraktów upływa _30 _czerwca 2018.__

 

*Warunki uczestnictwa:

 

* konferencja jest przeznaczona dla studentów posiadających status

studenta SGGW w roku akademickim 2018/2019.

* w konferencji mogą brać również udział studenci I-ego roku studiów

doktoranckich.

 

Wyniki ostatecznej selekcji będą opublikowane pod koniec sierpnia 2018 r.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Relacje z minionych konferencji ELLS: Rok 2013, BOKU- Wiedeń (str. 42)

www.sggw.pl/index.php?route=article/download/download&download_id=68

Rok 2014, SGGW- Warszawa (str. 36)

www.sggw.pl/index.php?route=article/download/download&download_id=94

https://www.youtube.com/watch?v=xXksaBO_Yno

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie