photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale dr hab. Anna Wolc z Iowa State University

wtorek 29.05.2018

ISUlogoblockWydział Nauk o Zwierzętach i Zarząd Warszawskiego Koła PTZ zapraszają na otwarte spotkanie referatowo-dyskusyjne, które odbędzie się w dniu 6 czerwca 2018r. (środa), w godz. 12,00-14,00, w sali 1069. Gościem będzie Pani dr hab. Anna Wolc, adiunkt na Wydziale Nauk o Zwierzętach Iowa State University i genetyk genomowy w firmie Hy-Line International, która wygłosi referaty na temat: „Kierunki i metody doskonalenia kur nieśnych z uwzględnieniem selekcji genomowej” oraz „Wybrane aspekty genetycznego uwarunkowania zdrowotności drobiu„.

 

 

 

awolc

Anna  Wolc

 Dr hab. Anna Wolc jest adiunktem na Wydziale Nauk o Zwierzętach Iowa State University i genetykiem genomowym w firmie Hy-Line International. Dr Anna Wolc uzyskała magisterium i doktorat na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr. hab. Tomasza Szwaczkowskiego na podstawie wyników modelowania nieśności kur oraz habilitację na podstawie prac dotyczących niejednorodności wariancji. Po uzyskaniu doktoratu dr Anna Wolc pracowała na stanowisku adiunkta w Katedrze Genetyki i Podstaw Hodowli Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. W 2008r. dr Anna Wolc odbyła staż podoktorski na Uniwersytecie w Edynburgu pod kierunkiem prof. Williama Hilla. W 2010r. wyjechała na staż podoktorski do Iowa State University, gdzie podjęła pracę w grupie prof. Jacka Dekkersa nad projektem dotyczącym implementacji selekcji genomowej w programach hodowlanych kur nieśnych. W 2012r. firma Hy-Line International zatrudniła dr Annę Wolc do prowadzenia programu selekcji genomowej jednocześnie pozostawiając możliwość pracy akademickiej na stanowisku adiunkta.  Dr hab. Anna Wolc jest współautorem 84 oryginalnych prac twórczych cytowanych ponad 500 razy (według Web of Science), H=13. Wyniki badań dr hab. Anny Wolc zostały wdrożone w czołowych firmach hodowlanych na świecie.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie