photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Wymiana studentów na NPUST

piątek 20.04.2018

NPUSTInformujemy studentów o wymianie na National Pingtung University of Science and Technology (Tajwan) pod adresem:

http://www.sggw.pl/wspolpraca-miedzynarodowa_/aktualnosci__/npust-wymiana-akademicka-w-semestrze-zimowym-2018-19-aplikuj-w-b_a

Termin nadsyłania aplikacji do BWM do dnia 15 maja 2018r.

NPUST oferuje kilka anglojęzycznych programów magisterskich: Tropical Agriculture and International Cooperation

<http://dtaic.npust.edu.tw/files/11-1028-5710.php?Lang=en>

International Master Degree Program in Food Science

<http://imafs.npust.edu.tw/bin/home.php?Lang=en>

International Master Degree Program in Soil and Water Engineering

<http://impswe.npust.edu.tw/files/11-1059-2592.php>

International Master Degree Program in Agribusiness Management

<http://iabm.npust.edu.tw/bin/home.php?Lang=en>

International Program in Ornamental Fish Science and Technology

<http://of.npust.edu.tw/bin/home.php?Lang=en>

Studenci I stopnia mogą natomiast korzystać z oferty: Tropical Agriculture and International Cooperation

<http://dtaic.npust.edu.tw/files/11-1028-5710.php?Lang=en>

Program oferuje darmowe zakwaterowanie w NPUST  przez okres 90 dni, a także dofinansowanie podróży do 400 USD.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie