photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Rola etologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła

poniedziałek 9.04.2018
bigstock--206469502-620x500oZapraszamy na seminarium z cyklu „Status zwierząt w perspektywie etyczno-prawnej”. Wykład pt. „Rola etologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła”,  wygłosi Dr hab. (prof. SGGW) Tadeusz Kaleta (Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW) w dniu  17 kwietnia 2018 r., o godz. 18.30, sala 1, budynek 4, kampus SGGW, ul. Nowoursynowska 166 w Warszawie. W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 22 maja 2018 r., referat Status prawno-etyczny zwierząt i jego implikacje w działalności weterynaryjnej, wygłosi Dr hab. (prof. SGGW) Teresa Malinowska (Wydział Medycyny Weterynaryjnej, SGGW).
Organizator: dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie