photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Seminarium „Status zwierząt w perspektywie etyczno-prawnej”

czwartek 8.03.2018

dog_sggw-620x500oZakład Filozofii Wydziału Nauk Społecznych SGGW w Warszawie zaprasza na seminarium „STATUS ZWIERZĄT W PERSPEKTYWIE ETYCZNO-PRAWNEJ”. Wykład pt.: „Prawna ochrona zwierząt przed niehumanitarnym traktowaniem – doświadczenia w praktyce” wygłosi 20 marca 2018r. o godz. 18,30, sala 1, budynek 4, Pani adwokat Karolina Kuszlewicz prowadząca Kancelarię Adwokacką, specjalizująca się w prawnej ochronie zwierząt, autorka bloga „W imieniu zwierząt i przyrody – głosem adwokata”, członkini Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

W czasie kolejnego posiedzenia seminaryjnego w dniu 17 kwietnia 2018 r., referat pt. „Rola etiologii w badaniu relacji człowiek – zwierzę oraz jej filozoficzne źródła” wygłosi Pan Dr. hab. Tadeusz Kaleta z Wydziału Nauk o Zwierzętach, SGGW.

Organizatorem wykładów jest Pan dr Paweł Pasieka, Zakład Filozofii SGGW.

(http://www.sggw.pl/aktualnosci/wns-sggw-zaprasza-na-seminarium-bdquo-statut-zwierzat-w-perspekt)

Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie