photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: WMW i firma DSM Nutrition Products

piątek 12.01.2018

dsm-logo-jpg-versionW dniu 11 stycznia 2018r. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia Pana dr Artura Żbikowskiego z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, Katedry Patologii i Diagnostyki Weterynaryjne, który omówił program szczepień profilaktycznych drobiu z zachowaniem starannej bioasekuracji. Kolejnym gościem była Pani Katarzyna Bogdańska, przedstawiciel firmy DSM Nutritional Products Sp. z o.o. z Mszczonowa. Pani Katarzyna zapoznała studentów ze strukturą firmy oraz jej produktami dedykowanymi dla drobiu. Przedstawiła lokalizacje fabryk surowców i premiksów w Polsce oraz dwa strategiczne centra badawczo-naukowe w Village Neuf we Francji oraz Sisseln w Szwajcarii. Pani Katarzyna przedstawiła ofertę produktową firmy z uwzględnieniem działu zdrowia i żywienie ludzi oraz zwierząt. Bardzo duże zainteresowanie studentów wzbudziła ścieżka rozwoju kariery w firmie DSM, która daje możliwość odbywania staży w dwóch programach: Match Business Course i Fundacja Rozwoju Talentów. Składamy podziękowanie Państwu za przybycie i podzielenie się wiedzą oraz swoim praktycznym doświadczeniem ze studentami WNZ.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie