photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firma EW Nutrition i Porphyrio NV

czwartek 11.01.2018

8.01.W dniu 8 stycznia br. gościliśmy na Wydziale w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” realizowanego dla studentów kierunku Zootechnika studiów stacjonarnych II stopnia przedstawiciela firmy EW Nutrition Pana Jędrzeja Standara. Pan J. Standar omówił zagadnienie dotyczące wykorzystania fitobiotyków w żywieniu drobiu jako naturalnego wsparcie w ograniczeniu używania antybiotyków. Zapoznał też studentów ze strukturą firmy oraz jej produktami dedykowanymi dla drobiu. Kolejnym gościem była Pani Zuzanna Tyszkiewicz – Rosada z belgijskiej firmy Porphyrio NV, która przedstawiła działanie systemu inteligentnego zarządzania SMART FARM ASSISTANT. Studenci zapoznali się z zasadami budowania historii stada oraz fermy, gromadzenia danych, ich analizy oraz generowania gotowych raportów w formie wykresów i tabel. Jako jedyny reprezentant firmy Porphyrio NV w Polsce Pani Zuzanna przedstawiła cele, jakie realizuje firma w 15 krajach Europy oraz 12 krajach Afryki i Ameryki Środkowej. Zwróciła szczególną uwagę na wartość silnych integracji i śledzenie łańcucha produkcyjnego w branży drobiarskiej. Składamy serdeczne podziękowania naszym Gościom za przybycie i podzielenie się ze studentami najnowszymi informacjami i rozwiązaniami dotyczącymi rynku drobiarskiego w Polsce i na świecie.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie