photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: RolnikON, HydraSystem i bioArcus

wtorek 19.12.2017

Bez tytułuW dniu 18.11.2017r. gościliśmy na Wydziale przedstawicieli trzech firm: RolnikON, Hydra System i bioArcus, którzy przybliżyli studentom studiów magisterskich na kierunku zootechnika innowacyjne rozwiązania w rolnictwie w ramach przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej”. Pani Agnieszka Szumańska, absolwentka naszego Wydziału, omówiła zalety programu do zarządzania gospodarstwem, wspomagającym rolnika przy produkcji roślinnej i zwierzęcej. Szczególnym ułatwieniem jest rejestracja stada i wypełnianie formularzy z ARiMR, zarządzanie parkiem maszyn, finansami i magazynem. RolnikON służy także pomocą w zarządzaniu dużymi gospodarstwami (pow. 100ha i pow. 100 sztuk zwierząt) oraz dla spółdzielni mleczarskich. Pan Tomasz Kołcon przedstawił zalety systemu nawigacji rolniczej HydraSystem, który pozwala na planowanie ścieżek do wykonywania oprysków, rozsiewania nawozów, siewu z dokładnością do 2-3cm. System Hydra może być zainstalowany na każdej maszynie rolniczej (HydraBox), a jego zadaniem jest wyznaczanie dokładnej pozycji z użyciem nawigacji satelitarnej wraz z korektą wykonywaną przez stację bazową (HydraBase). Pan Tomasz Walczuk z firmy bioArcus przedstawił ofertę firmy dotyczącą niwelowania odorów z budynków inwentarskich (chlewnie, kurniki). Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie przeciwdziałania emisji odorów oraz badaniom nad optymalnymi rozwiązaniami spełniającymi ciągle zmieniające się wymagania rynku firma bioArcus jest jedną z przodujących firm w tej branży.  Omówiony został program ODOR STOP, który dezaktywuje gazy złowonne z różnych miejsc przy pomocy takich technologii jak bariery antyodorowe, biofiltry, filtry węglowe i chemiczne, skrubery i preparaty antyodorowe. Metody te pozwalają na redukcję uciążliwości zapachowej z oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów, kompostowni, przepompowni ścieków, studzienek kanalizacyjnych, emitorów kominowych, systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych pomieszczeń przemysłowych, biurowych i mieszkalnych oraz z budynków inwentarskich.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie