photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


I Międzynarodowa Konferencja na temat rozrodu zwierząt gospodarskich

poniedziałek 18.12.2017

konferencjaZapraszamy do wzięcia udziału w I Międzynarodowej Konferencji nt. „Współczesny rozród zwierząt gospodarskich” organizowanej w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

w dniu 26.01.2018 r. przy ul. Chełmońskiego 38c, w godz. 9.00-18.00.

Więcej na: https://konferencjarozrod.wixsite.com/upwr

Celem konferencji jest przedstawienie współczesnych biotechnik stosowanych w rozrodzie zwierząt gospodarskich (bydło, trzoda chlewna, konie, owce, drób) z uwzględnieniem aspektów hodowlanych, organizacyjnych, fizjologicznych i żywieniowych. W programie konferencji przewiduje się wykłady plenarne zaproszonych gości z wiodących ośrodków naukowych i klinik weterynaryjnych.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie