photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma Big Dutchman

wtorek 5.12.2017

photoW dniu 4.12.2017r. gościliśmy na Wydziale Przedstawicieli firmy Big Dutchman: Pana Artura Balcerowiaka, Dyrektora Sprzedaży i Pana Łukasza Bartkowiaka, Dyrektor Serwisu, którzy uczestniczyli w zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy w produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów II stopnia na kierunku zootechnika. Pan Łukasz Bartkowiak omówił oprogramowanie Big Farm Net Manager 3.1.0. do kompleksowego zarządzania fermą trzody chlewnej firmy Big Dutchman wskazując na liczne ułatwienie dla sterowania systemem wentylacji w chlewniach (ClimatePro BFN), żywieniem loch (CallmaticPro i EasySliderPro), automatycznym ważeniem tuczników (TriSortPro) czy zasobami pasz (SiloChechPro). Pan Artur Balcerowiak przedstawił historię firmę Big Dutchman, jej aktualną działalność w Polsce i na świecie oraz zapoznał studentów z technologiami nowoczesnego chowu świń. Prezentacja dotyczyła m.in. oferty firmy Big Dutchman obejmującej kompleksowe planowanie ferm trzody chlewnej i podstawowych systemów w nich działających, takich jak klimat pomieszczeń (wentylacja, ogrzewanie, chłodzenie), systemy żywienia i pojenia, wygradzania i podłóg oraz wspomagania zarządzania stadem, a także żywienia multifazowego tuczników. Na koniec zajęć Pan Artur Balcerowiak zabrał studentów w wirtualną podróż po pokazowej fermie trzody chlewnej w Niemczech, w której mogliśmy zobaczyć wiele nowatorskich rozwiązań dotyczących utrzymania poszczególnych grup wiekowych i produkcyjnych świń. Studenci z zainteresowaniem słuchali Przedstawicieli firmy Big Dutchman i aktywnie dyskutowali na poruszane tematy.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie