photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Gość na Wydziale: firma Trouw Nutrition

wtorek 28.11.2017

firm_66974_9d3f14_bigW dniu 27.11.2017r. gościliśmy na Wydziale Pana Wojciecha Dzienisiewicza, konsultanta ds. trzody chlewnej w firmie Trouw Nutrition, który poprowadził zajęciach z przedmiotu „Intensywne systemy produkcji zwierzęcej” dla studentów studiów magisterskich na kierunku zootechnika. Pan Wojciech Dzienisiewicz opowiedział o aktualnej działalności Trouw Nutrition oraz przedstawił perspektywy dotyczące produkcji pasz i skali produkcji zwierzęcej na świecie do 2050r. Tematem zajęć był bardzo ciekawy projekt LIFE START, proponowany przez firmę od 2015r. Pan W. Dzienisiewicz zwrócił uwagę na fakt, że pierwsze sześć tygodni życia prosiąt decyduje o opłacalności produkcji. Dlatego LIFE START jest przeznaczony dla producentów trzody chlewnej, którzy poprzez właściwie dobrane żywienie (yoghurt podawany od 1 dnia życia), prawidłowe zarządzanie miotem mogą zniwelować różnice w masie ciała prosiąt w dniu urodzenia, a wspierając słabsze prosięta wyrównają skutki nierównej konkurencji w miocie. Stosując LIFE START uzyskuje się w końcowym efekcie o 2-3kg masy ubojowej więcej i skrócenie okresu tuczu o 3-4 dni.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie