photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Goście na Wydziale: firmy Masters Polska i Cobb Germany

piątek 24.11.2017

logo20.11W dniu 20 listopada 2017r. zajęcia z przedmiotu „Nowe technologie w produkcji zwierzęcej” dla studentów WNZ studiów stacjonarnych II stopnia prowadzili zaproszeni goście. Pierwszą część zajęć prowadziły Pani Anna Kowalik dyrektor firmy Masters Polska oraz Pani mgr Aleksandra Świderska, absolwentka naszego Wydziału. Panie przedstawiły holenderską firmę Masters Polska, która zajmuje się dystrybucją pasz dla koni. Studenci zapoznali się z ofertą firmy, której pasze dedykowane są dla różnych grup wiekowych i pracujących koni, także dla koni rekonwalescentów. Właściwy dobór komponentów do pasz pełnoporcjowych (np. typu musli, mesz) umożliwia pokrycie zapotrzebowania na wszystkie składniki pokarmowe, o czym przekonali się studenci zapoznając się z próbami pasz oferowanymi przez firmę Masters Polska. Firma Masters Polska gościła na naszym Wydziale na zaproszenie studentów zainteresowanych innowacyjnymi rozwiązaniami w żywieniu koni.

Drugą część zajęć poprowadzili Pani Aldona van Krevel i Pan Ireneusz Rosada z firmy Cobb Germany. Goście na wstępie opowiedzieli o 100. letniej tradycji firmy oraz o nowym 7 już centrum hodowlanym oraz ośrodku badawczym utworzonym w Herveld w Holandii. Pani Aldona szczegółowo omówiła zmiany, jakie zaszły w firmach genetycznych w ciągu ostatnich 30 lat. Następnie zapoznano studentów z nowym potencjałem genetycznym kurcząt Cobb 500 oraz technikami mającymi na celu wykorzystywanie informacji DNA do selekcji na fermie hodowlanej pod kątem użyteczności w środowisku komercyjnym (film). Goście przedstawili również listę największych światowych liderów w produkcji kurcząt rzeźnych i prognozy na kolejne lata. Składamy serdeczne podziękowania Państwu za chęć spotkania się ze studentami WNZ SGGW w Warszawie i podzielenie się najnowszymi wiadomościami o brojlerach kurzych Cobb 500.

 


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie