photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Uwaga! Badania ankietowe na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

czwartek 12.10.2017

Hand with pen over application formUprzejmie informujemy w imieniu Pana Rektora ds. dydaktyki Prof. dr hab. Kazimierza Tomali, że na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich SGGW weźmie udział w badaniu „Zjawisko molestowania i molestowania seksualnego studentek i studentów uczelni wyższych”. Badanie jest skierowane do wszystkich studentów (studiujących co najmniej rok, studentów I, II i III stopnia oraz studentów z programu Erasmus). Wśród listy wylosowanych wydziałów znalazł się Wydział Nauk o Zwierzętach, kierunek Zootechnika.
http://www.sggw.pl/aktualnosci/quot-zjawisko-molestowania-i-molestowania-seksualnego-studentek-i-studentow-uczelni-wyzszych-quot
W dniach 16-31.10.2017 r. pani mgr Anna Kiryjow z Biura Prasowego SGGW (adres mailowy: anna_kiryjow@sggw.pl)  będzie podczas wybranych zajęć wręczać studentom i studentkom listy intencyjne od Rzecznika Praw Obywatelskich. W listach studenci otrzymają kody QR do zeskanowania lub linki do badania ankietowego.

*Badanie jest w pełni anonimowe.*


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie