photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Szkolenia i XIV Rolniczy Festiwal Nauki w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

wtorek 10.10.2017

CDRCentrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie zorganizowało w  dniach 28-29 września 2017r. szkolenie „Innowacje w rolnictwie – upowszechnianie badań naukowych i przykłady wdrożeń w produkcji zwierzęcej”, w którym uczestniczyli pracownicy naszego Wydziału. Pani dr hab. Monika Michalczuk i Katarzyna Jędrzejewska wygłosiły referat na temat wyzwań w produkcji drobiarskiej, Pan dr Marcin Gołębiewski przedstawił „Precision farming – nowoczesne zarządzanie stadem bydła mlecznego”, Pani dr hab. Beata Kuczyńska, prof. SGGW mówiła o fitobiotykach w profilaktyce i leczeniu mastitis w warunkach produkcji ekologicznej. Wykład pt. „Ekspresja genów jako determinant jakości technologicznej i prozdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego” wygłosiła Pani dr Kamila Puppel, a Pan dr Andrzej Łozicki mówił o kiszonce z dyni, jej jakości i wartości funkcjonalnej dla krów mlecznych. Pan mgr Marcin Sońta, doktorant naszego Wydziału przedstawił wykład pt. ”Bobowate – znaczenie, uprawa i wykorzystanie w żywieniu rosnących świń”. Wszystkie wykłady spotkały się z dużym zainteresowaniem słuchaczy. Uczestnikami spotkania byli doradcy rolniczy z Ośrodków Doradztwa Rolniczego, prywatnych podmiotów doradczych, Izb Rolniczych, przedstawiciele stowarzyszeń branżowych oraz nauczyciele z rolniczych szkół średnich.

W drugim dniu szkolenia odbył się wyjazd studyjny do Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w którym wykładowcy z SGGW zaprezentowali działanie nowoczesnego systemu monitorowania stada krów mlecznych e-stado, testowanego w oborze. Uczestnicy szkolenia mogli praktycznie zapoznać się najważniejszymi funkcjami systemu: monitoringiem stanu zdrowia zwierząt, monitoringiem rui i inseminacji oraz okresu około wycieleniowego krów. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem odbiorców a wiedza nabyta podczas spotkania z pewnością posłuży uczestnikom w upowszechnieniu innowacyjnych rozwiązań.

W dniu 5 października 2017r. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie oraz Centralna Biblioteka Rolnicza w Warszawie zorganizowali XIV Rolniczy Festiwal Nauki oraz konferencję „Innowacyjne rozwiązania w budynkach inwentarskich”, w których to wydarzeniach uczestniczyli pracownicy naszego Wydziału, przedstawiając ofertę edukacyjną SGGW i Wydziału Nauk o Zwierzętach. Z bardzo dużym zainteresowaniem spotkało się minikiwi, wyhodowane i popularyzowane przez dr hab. Piotra Latocha z Katedry Ochrony Środowiska Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu SGGW. Zakład Hodowli Drobiu naszego Wydziału przeprowadził badania nad wykorzystaniem suszonych owoców minikiwi w dietach dla kurcząt brojlerów. Dodatek minikiwi, które cechuje wysoki poziom antyoksydantów, korzystnie wpłynął na jakość i długość przechowywania tuszek kurcząt.


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie