photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Studia podyplomowe: Zwierzęta laboratoryjne: hodowla i uzytkowanie

poniedziałek 4.09.2017

laboratowryjneInformacja ogólna:

Celem studiów jest wykształcenie profesjonalnej kadry przygotowanej do zarządzania zwierzętarnią hodowlaną i doświadczalną, pełnienia funkcji doradczych i kontrolnych w zespole ds. dobrostanu zwierząt oraz planowania i nadzorowania badań z użyciem zwierząt poprzez uzyskanie kwalifikacji z zakresu hodowli i użytkowania zwierząt laboratoryjnych. Program realizowany będzie w trakcie 2 semestrów w formie zjazdów sobota-niedziela (8 zjazdów w semestrze).

Czas trwania: 2 semestry, rozpoczęcie: październik 2017 r.

Zasady rekrutacji:  Studia przeznaczone są dla absolwentów posiadających  dyplom ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia.

Termin zgłoszeń: do 15 września 2017 r.

Opłaty: Koszt studiów to 3900,00 zł za 2 semestry (opłata za I semestr -2000,00 zł , opłata za II semestr – 1900,00 zł) + jednorazowa opłata wpisowa – 300,00 zł .

Sylwetka absolwenta

Absolwenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie:
• Aktualnych przepisów prawnych dotyczących wykorzystania, ochrony i dobrostanu zwierząt doświadczalnych;
• Aspektów etycznych wykorzystania zwierząt w badaniach ;

 • Projektowania i zarządzania zwierzętarnią;
  • Hodowli, utrzymania i dobrostanu zwierząt laboratoryjnych; transportu zwierząt doświadczalnych;
  • Biologii zwierząt laboratoryjnych oraz podstawowych zagadnień weterynaryjnych w hodowli i doświadczeniach;
  • Dostępnych modeli zwierzęcych;
  • Planowania badań z użyciem zwierząt i z zachowaniem zasady 3R;
  • Metod alternatywnych.

Organizator: Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, Wydział Nauk o Zwierzętach SGGW w Warszawie
ul. Ciszewskiego 8 ; 02-786 Warszawa; tel.: (22) 593-65-77, tel./fax: (22) 593-65-76, kgohz@sggw.pl
Sekretariat studiów: bud 23, pok. 34 parter, czynny w godz. 11-15

Informacje: http://spzl.sggw.pl


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie