photo1 photo2 photo3 photo4 photo5 photo6 photo7 photo8 photo9 photo10


Kierunek ZOOTECHNIKA na 2. miejscu w Polsce

wtorek 13.06.2017

logoRKSW rankingu Kierunków Studiów PERSPEKTYWY 2017 kierunek Zootechnika na Naszym Wydziale uzyskał 2 miejsce, tuż po Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu.

http://www.perspektywy.pl/RSW2017/ranking-kierunkow-studiow/kierunki-rolnicze-lesne-i-weterynaryjne/zootechnika


Wydział Nauk o Zwierzętach - Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie